miercuri, 31 octombrie 2012

ne cernem liniştiţi şi palizi

şi nu mă pot vindeca simţământul persistă de parcă aş avea nisipuri mişcătoare în talpă adăpătoare de flururi galbeni mi-s ochii desparte-mă iarnă de vânturi şi de ploi-usturătoare sentimente pe deasupra memoriei mele închircite firul de plumb nu mai pătrunde. sunt un amurg deşertat? sunt o tristeţe scursă pe un obraz de ceară? sunt o firidă crescută în creştetul palmelor tale? îngrăşământ al nervurilor -zale frunzoase? verde verde pal verde strident întunecat uitată sunt în umărul pădurilor îndoielnica mea cămaşă de zale ţesută în nourii de fum mă strânge mă sugrumă scârţâi şi scânteiez a jale mă şi aprind lumină în lumină parfum în parfum de culoare iasomie răzvrătită în tablouri renascentiste îmi întorc pasul stânjenitor şi trist amestecându-mă prin herghelii de fluturi să-ţi mai trăiesc o săptămână nepământeană urmă. înseamnă că nu e târziu lampa tot pâlpâie nu se stinge zarea după linia asta albastră aş mai putea să îţi desprind poeme din trupul cald voi decupa grădini edenice fără de şarpe cu fâlcile deschise paianjenul ne va muşca amurgul- trăim apocaliptic zic înserarea ne cerne liniştiţi şi palizi prin universul de cenuşă

Dorina Neculce - În Pasu-mi De Fugară

marți, 30 octombrie 2012

plâng rouă ochilor albaştri


 1. plâng rouă ochilor albaştri în lacrimă de granit nu se mai aud greierii galactici cu firimituri de stele pe pământ mă încununez-scâncet în furtună- deasupra măştilor fără de ochi mă frâng-ucigătoare noapte-plâng departe de mine şi peste mine s-a uitat uitatul cu piază-rea în zbor de pasăre oarbă şi mută îmi plimb pasul până la muntele tabor e cale de o aripă moartă zdrobită sub cuvânt zac agonie profundă a căderilor de rând şi mă înfrupt fără de vlagă; încă o mână răstignită şi încă o alunecare în dansul dervişilor palma mea însângerată se-nclină cerului sihastru sugrumându-mă jertfă plâng rouă ochilor albastră-ucigătoare şoaptă- mă furişez în irişi fantomatici pe sub mormânt.

duminică, 28 octombrie 2012

şi mă încred în tine

vom fi iar liberi am zis asemenea unor zile născute în prundul moale şi galben călăreţi cu capetele aplecate vor trece prin noi strunind căpăstrul de plumb vor bate cu pinteni în burţile cailor pământul o să geamă tresărind şi ne vom ridica şi noi ca nişte păsări cu aripi de hârtie
vom pluti nestingheriţi încrâncenându-ne în aşteptare o să purtăm în spate visuri măreţe bântuiţi de o lume imaginară o să ne aşezăm turceşte la cină în mare taină trupul pâinii se va frânge picurând câteva lacrimi în plină lumină cu sângele ascuns de întuneric se va spăla păcatul de aceea îţi şi sctiu toate astea iubite culcuş să fac durerii în palmele tale o noapte şi jumătate (mă-ncred în tine) sufletul meu peregrin nădăjduiesc îl vei primeni cu gusturi amare cu ierburi alese şi tainică noapte

Dorina Neculce - Trăim În Întuneric

În lumea umbrelor, recită poetul Lucian Dumbravă

sâmbătă, 27 octombrie 2012

încorsetându-mi timpulvăd foarte clar

forma buzelor tale
aruncată în  nisip
aud tăcerea ta
strigată într-o limbă
de piatră dincolo de mâna mea
nu mai e timp
doar valurile nopţii
 înspumegate
mă amotţesc ironic
încorsetându-mi gândul
în fâşâi de anotimp
zâmbesc prin zâmbete furate
privesc prin ochii dezgoliţi ai
liliacului înfipt
şi mă ascund în zorii neterminaţi
apusul îmi rugineşte
în venele deschise
mă umplu cu forma 
buzelor tale
aud un sunet
stins de clavecin

ar fi trebui...

 ar fi trebuit...


ar fi trebuit să te cheme elly,
să ai fruntea măreață ca
o catedrală grandioasă
în bătaia vântului turbat
să nu te cutremuri
niciodată.

ar fi trebuit să mă cheme ally,
să am mâinile suave
țesute cu aripi
(un fel de noduri dezlegate)

și poate ar fi trebuit
să ne rostogolim
muți de uimire
în lumea aceea monumentală a
soclurilor fără de statui.

eu aș fi încremenit brusc
desenând doar cu privirea nuferi
pe chipul tău, elly,
mâna mea ar fi poposit rece
până se încheia cămașa nopții
cu mânecile la spate ca o nebună
aș fi bătut din palmele morţilor din piatră
(chiar așa: poc poc, geană peste geană)

tu m-ai fi privit îngândurat şi împietrit
târându-ți cu greu pașii metalici
tot cu mâinile la spate
m-ai fi iubit...
..........................................

ar fi trebuit să te cheme elly, șoptesc
nespus de stins privirilor deşarte
apăsându-ți degetul aici,
în dreptul inimii.
(mă simți?)
sunt ally, și doar pentru tine,
azi, sunt mai
frumoasă...

printre umbre

mă înclin absidă
 în zăpadă
 urma paşilor mei scârţâie sugrumat
 printre umbre îmi e aşa de frig 
-neîncetată absenţă-
 nepreţuită margine a inimii tale 
doar noi 
ştim a ne uni atât de bine trupurile
 murind în foşnet de petale 
dezlegăm creştetul munţilor priviţi! 
!!priviţi şi
fluturii ne amestecau atent trupurile 
în linişte şi în albul pur al 
armoniei mormântale .........................................

vineri, 26 octombrie 2012

trupul crucii

şi gurile viermilor au ruginit
 împrejur s-a pecetluit mormântul
 cu flori candide cu flori de nalbă
 însoțitorii trec tropăind 
  de n-ar veni 
  de n-ar mai veni 
  se tânguia iubirea mea 
  cu mâinile pe piept 
  de nu ar veni să
   mă cobor fără de frică 
  dezrădăcinată de iluzii 
  ca o noapte vestejită 
  ce nu mai crede în minuni 
  nu dumnezeu nu mai vine
   braţele mele se vor umple de aşchii adâncite 
  strâng ca pe un ceva nespus şi drag
   trupul crucii neșlefuit şi
    reîncepu tăcerea 

   strig

   strig curat şi simplu
    nu mă aude nimeni 
   poate şi alţii au strigat
   înainte
   în rugăciunea mea
   nu mai era loc de linişte  şi
   oraşul ăsta neumblat
   îşi uită străzile 
    în mine
   priveşti
   ploaia stingheră
   de frunze autiste
   dezafectate

   miercuri, 24 octombrie 2012

   într-o lumină de sunete   și m-am închis aici
   într-o lumină de sunete iată-mă
   nu îţi mai plimb umbra
   prin mine
   foșnesc
   în faldurii rochiei creponate prin care
   vor curge ape nelimpezite şi
   mă voi stinge ca un felinar simplu
   și rece sub brazdele uscate
   acoperindu-mi ridurile într-un batic umed
   agonizând în carnea sufletelor voastre
   o să fie o tăcere adâncă şi rece ca o durere
   şi eu o să tot trec tresărind în
   zâmbete mă voi scurge
   printre crăpăturile nopților de sunet
    -fascicul de umbre--nesfârșit-   "nu mai e timp
   mi-am răsădit stele în talpă îmi zvâcnește trecutul şi parcă aștept inima însângerată a orașului de ceară să îmi bată aritmic în palmă pregătesc minuțios un viitor din fire de parfum cred că o să mă asculte oameni cu capetele amestecate cu obrazul de fier ticăloșia o să-mi răsune a clopot de seară subtilă ca o femeie răzvrătită cu securea în mâna dreaptă o să alerg până îmi amorțesc genunchii aruncându-mi păpușile sugrumate voi trece chiar prin cercul de foc lăsând ne-întunericul să mă cuprindă înecându-mi trupul ochii mei vor scurge fire subțiri lasere pârjolitoare scurtcircuitând casa umilă a poporului o să se prăbușească scuipând din când în când câte o cărămidă din burta imensă i se vor auzi bătăile de pumn aplauze prelungi cu mâinile ridicate va muri un popor şi EL ne va cere să respirăm ușor chiar să pășim în ropot de timp să ne pierdem ca şi cum l-am lasă înadins să ne simtă sinele în umbra unei nopți fructuoase înveșmântând pământul și atârnând stârvurile ca pe niște ghirlande împodobind sala oglinzilor cu hohote de aer vom asfixiai și ceea ce a mai rămas din vesmântul de lut (sunet impudic de caval) şi balul mascat din dosul măștilor hidoase reîncepe iar EU alerg alerg fără de ţară fără de țel fără de timp ațipesc vlăguit şi mă visez scuturând frunzelor moarte florile din omizile păroase gândesc limpede şi lin cu trupul desprins prefăcându-mă drum aspru prăfuit acum mă şi puteți zdrobi sunt o mini apocalipsă în formă incipientă până mâine pot avea unghii albastre în trup şi la picioare

   marți, 23 octombrie 2012

   lăuntric/ă

   am învăţat
   predestinarea
   până la cea din
   urmă treaptă
   -cobor sau urc-
   atât de evaziv îmi apare
   adevărul
   gândesc
   în visul altora
   trăiesc
   în emoţiile mele
   nu mă mai puteţi ajunge
   zbor sau cad pe
   deasupra unui
   oraş cu porţile închise
   şi toate astea au fost
   nu
   aşteptate nu
   pregătite ci
   surprinse
   în tunetul vocilor
   de plumb

   duminică, 21 octombrie 2012

   nici nu ai crede

   fierb în toate durerile lumii
   nici nu ai crede
   nu-i așa prietene
   mă privești
   că pe o nălucă
   de după ochiul de cristal
   îţi apar rece şi
   fără de vlagă
   te faci că simți
   .................................................
   mi-e inima clocot
   albastru şi strigăt 
   e ca şi cum m-ai disloca
   din propria mea stare
   e ca şi cum m-ai plânge
   înapoia unor visuri deșarte
   seară de seară înfofolit în
   umbre solitare
   reliefându-mi
   globul de cristal
   ca pe o aripă fugară

   haiku

   fulger despicat
   ramură ruginită
   pace de granit

   te voi căuta doamne întru numele nelegiuit al legii

   http://cititordeproza.ning.com/group/poetulcasisoldatul/forum/topics/ntru-numele-nelegiuit-al-legii


   azi trăiesc pe post de moarte
   am degete moi şi unghii croşetate
   miros metalic a naftalină şi a far
   aprins la marginea zării acolo unde
   îşi dezgolesc umerii vrăjitoarele
   am stat rezemată de malul dărâmat
   umplându-mi trupul cu
   multe clipe triste
   veac peste veac în mine
   am înviat ochiul cavalerului integru.

   în piatră mi-am aprins aripi
   de plumb poate am şi zburat
   neisprăvită strălucire cu tunet
   straşnic cât mâinile mele m-am
   înălţat, m-am sărăciti şi am zis:
   m-ai sărăcit ca pe o lingură de sare
   voi şi voi eu bogăţiile lumii
   pendulă atârnândă de burta
   nălucilor în stânga şi
   în dreapta
   suspin înfundat :
   -bing şi bang!
   bing şi bang!
   tâmplele mele ar vrea să învineţească
   eretice.
   sătule de amăgirile albastre
   îmi sunt gândurile uscate
   întru numele nelegiuit al legii am strigat:
   - excelsior!!!
   te voi căuta doamne, azi,
   alăturea de moarte. ascultă!
   numele ţi l-am strigat!
   ........................................................................
   nimeni n-o să mai lege rănile
   braţelor mele aruncătoare
   de păsări înnegrite
   le-oi croşeta noi adevăruri.

   Magda Isanos - Uşa S-a-nchis

   sâmbătă, 20 octombrie 2012

   TAC


   de parcă m-a închis
   CINEVA
   înlăuntrul unui borcan verzui
   şi rece de parcă m-a înghiţit
   o poartă de tăceri într-o intersecţie
   nesemnalizată maşinile trec unele prin altele
   oamenii mi se par lacrimi prelinse pe un asfalt
   cules din miile de umbre şi-ncep neîntrebaţi şi siguri
   a se contopi cu o puzderie cerească

   tac
   am trupul depărtat până la durere
   într-o filozofie aşezată inegal
   tund cu ochiul de şarpe drumul

   te-ai pregătit?

   i-e rău...

   ei, lasă, pansează-i
   doar cămaşa
   o să mai trăiască...
   .....................................................
   şi tot aşa,

   TAC

   de parcă nu aş ştii
   ce este boala,
   aici se bea, se cântă, se dansează,
   şopteşte cântăreaţa descărnată
   învăluită-n norii ei de fum
   desfăcându-şi picioarele-mplinite
   până la desfrâu mă leagă.

   aicea, nu-i aşa?
   nu mai putem muri...
   ...............................................

   7 zile
   7 stele
   7 mâţe chioare
   7 păcate asumate
   7 luate câte 7

   it`s nothing personal!
   it`s nothing dincolo de jucăria jucată
   o fată(dealtfel foarte veselă) se stinge-
   ntr-un borcan încerc să îmi sugrum
   noaptea ştergându-mi inima pătrată

   dar dumnezeu în bunătatea lui îmi
   strecura printr-un ecran
   o rază
   apoi
   mulţimi de raze
   aplecate   vineri, 19 octombrie 2012

   Dorina Neculce - Limba Lui Adam   Limba lui Adam


   locuia de ceva timp
   în casa umbrelor uitate,
   era veșnic grea
   și năștea în răstimpuri,
   în pânza tabloului uitat, copii cu nimb pe frunte.
   încă le vorbea într-o limbă demult uitată,
   pură, cu inflexiuni aproape umane,
   în limba lui Adam,
   cea rămasă ca un ecou puternic de odinioară.

   în jur, aerul se îmbăta în arome de primăvară veșnică
   adunând de prin întunecate labirinturi
   flautiști cu pelerine ciuruite,
   tânguitori ca nopțile cernite.

   dar vocea ei se reducea, spre dimineață,
   la simple sunete lugubre, fără de timbru și ar fi vrut
   să împrumute iar din limba lui Adam,
   sau poate din textura pielii sale,
   oase din coasta lui demiurgică.

   asta voia atunci, când prin sângele amintirilor
   se bălăcăreau imagini apocaliptice de îngeri fără capete,
   cu ghearele înfipte în piepturile dezvelite.

   dar Ea?
   ce plămădea în pântec? de ce se cuibărise acolo, îngenunchiată, Eternitatea?

   vibra în rădăcinile cuvintelor
   știa că după dânsa n-o să mai vină nimeni
   Adam era modern şi le vorbea femeilor rujate
   despre uitata lui din altă lume, într-un tablou
   din care mai răzbat miresme adormite
   în fereastra sufletelor .
   și se chircea cu o durere nemascată între copiii umbrelor
   și flautiștii înfometați de sunete suave
   fața ei se colora în verde
   orbind-o strălucirea aceea reflectată
   prin perdeaua liniștii mărețe.

   copiii ei, rămași pe câmpul înnegrit, o vreme,
   își cârpeau aripile tocite și se hrăneau cu subteranele himere
   vorbindu-și trist în limba lui Adam, cea de demult,
   fără de cuvinte,
   doar colorând pe frunzele uscate
   metafore neîntrecut de albe.
   din milă, Dumnezeu le scobora din când în când,
   câte un curcubeu,
   (pentru născuții din aceeași mama).

   fără efort, îl transformau în cercuri,
   și alergau desculți, învârtindu-l în mare grabă.
   Ea locuia Acolo…
   în casă umbrelor străine,
   veșnic gravidă,
   ca o țigancă roditoare…


   locuia de ceva timp în casa umbrelor,
   era veșnic grea
   și năștea în răstimpuri,
   în pânza tabloului uitat,
   copii cu nimb pe frunte.

   încă le vorbea într-o limbă demult uitată,
   pură, cu inflexiuni aproape umane,
   în limba lui Adam,
   cea rămasă ca un ecou puternic de odinioară.

   în jur, aerul se îmbăta în arome
   de primăvară veșnică
   adunând de prin întunecate labirinturi
   flautiști cu pelerine ciuruite,
   tânguitori ca nopțile cernite.

   vocea ei se reducea, spre dimineață,
   la simple sunete lugubre, fără de timbru
   și ar fi vrut
   să împrumute iar din limba lui Adam,
   sau poate din textura pielii sale,
   oase din coasta lui demiurgică.
   asta voia atunci, când prin sângele amintirilor
   se bălăcăreau imagini apocaliptice de îngeri fără capete,
   cu ghearele înfipte în propriile piepturi dezvelite.

   dar ea...
   ce plămădea în pântec?
   de ce se cuibărise acolo, îngenunchiată, eternitatea?
   vibra în rădăcinile cuvintelor,
   știa că după dânsa n-o să mai vină nimeni.
   Adam era modern, vorbea femeilor rujate
   despre uitata lui din altă lume, într-un tablou
   din care mai răzbat miresme adormite
   în fereastra sufletelor .

   și se chircea cu o durere nemascată între copiii umbrelor și flautiștii înfometați de sunete suave
   fața ei se colora în verde
   orbind-o strălucirea aceea reflectată
   prin perdeaua liniștii mărețe.

   copiii ei, rămași pe câmpul înnegrit, o vreme,
   acum, își cârpeau singuri aripile și se hrăneau cu subteranele himere
   vorbindu-și trist în limba lui Adam, cea de demult, fără cuvinte,
   doar colorând pe frunzele uscate...
   metafore neîntrecut de albe.

   din milă, Dumnezeu mai scobora din când în când, câte un curcubeu,
   (pentru născuții, din aceeași mama, în răstimpuri)
   fără efort, îl transformau în cercuri,
   și alergau desculți, învârtindu-l în mare grabă. ea locuia acolo, în casă umbrelor străine,
   veșnic gravidă,
   ca o țigancă roditoare.

   Dorina Neculce - Cândva, dezbinând


   cândva, dezbinând   poezie
   poate o să plec şi eu cândva dezbinând
   acest cântec poate o să mă îngrop
   ca un orologiu bântuit de
   atâta strigat poate
   o să mă închid de-a pururea
   într-o margine aţoasă de cuvânt şi
   mă voi stinge
   trăgând zăvorul
   cu scrâşnit de oase
   în faţa porţii o să
   îmi aşez mătăsuri alese
   pânze albite îngeri albaştri
   icoane ceruri vor mâna
   spre tine scârnavul meu trup
   din care s-or înfrupta
   şi corbii cu fâlfâiri sinistre
   ce naiba creştinule
   neîmpăcare spurcată
   rostire dreaptă
   nedreaptă
   a plecat...
   ei şi
   gata
   aicea nu-şi mai au rostul
   cheile ruginite
   uşile paradisului
   se deschid înclinând
   partea orizontală
   aşa
   aşa mă
   şi împreunez cu tine
   coapsă lângă coapsă gură
   lângă gură geană peste
   geană neîntrebatule pământ
   închina-mă-voi dară
   mă voi închina

   invitatie pentru azi, 19 octombrie, ora 11:00

   vineri, 19 octombrie, intre orele 11 si 13- jurnalista Doina Bazgan- Andrei va transmite la Radio_Iaşi pe frecventa de 153 KHZ, unde medii, emisiunea ,,Oamenii Moldovei,,. Eu voi fi invitata ei speciala si vom transmite stiri despre diverse activitati petrecute in satul Romanesti, in ultimele 12 luni. deasemenea eu voi avea si un scurt recital de poezie in cadrul emisiunii . va invitam sa ne urmatiti:)) pe AM, nu FM

   HAIKU

   FLOARE DE CIREȘ
   UMBLĂ MIEII SUB PĂMÂNT
   RĂSĂRIT DE STEA

   Omar Khayyam - Singurătatea Omului

   يالس أتريا إتصالك

   miercuri, 17 octombrie 2012

   cândva dezbinând


   cândva dezbinând   poate o să plec şi eu cândva dezbinând
   acest cântec poate o să mă îngrop
   ca un orologiu bântuit de
   atâta strigat poate
   o să mă închid de-a-pururea 
   într-o margine aţoasă de cuvânt///şi
   mă voi stinge
   trăgând zăvorul
   cu scrâşnit de oase
   în faţa porţii o să
   îmi aşez mătăsuri alese
   pânze albite îngeri albaştri
   icoane ceruri vor mâna
   spre tine scârnavul meu trup
   din care s-or înfrupta
    şi corbii cu fâlfâiri sinistre
   ce naiba creştinule
   neîmpăcare spurcată
   rostire dreaptă
   nedreaptă
   a plecat...
   ei şi
   gata
   aicea nu-şi mai au rostul
   cheile ruginite
   uşile paradisului 
   se deschid înclinând
   partea orizontală
   aşa
   aşa mă
   şi împreunez cu tine
   coapsă lângă coapsă gură
   lângă gură geană peste
   geană neîntrebatule pământ
   închina-mă-voi dară
   mă voi închina
   marți, 16 octombrie 2012

   poezii gothice
   1. Preoteasa de ceară

   numai în colțul acela nu ajungea
   lumina. sanctuarul era pustiu și noaptea
   îmi acoperea umerii cu mantia de smoală
   pe care au crescut stele din rădăcini. mi-am tras gluga
   peste cap și am înghițit frigul amestecat cu neliniștile tulburi care
   se făceau ghem
   la picioarele mele îndoiala se frângea în ecouri puternice.
   orbirea îmi rodea din pleoapă . cu dinți de metal
   norii se petreceau, ca o paradă sumbră, pe sub ferestre.
   tăcerile-mi înțepeneau în gât.
   oglinzile se priveau suspicioase, față în față, din dreapta în stânga
   chipurile se conturau șterse și palide.
   tot mai palid,
   cineva din afară îmi strecura o batistă mototolită în formă de trandafir,
   șoptindu-mi:
   -ia, șterge-ți ochii de praful stelelor, iubito,
   înserarea asta a uitat să înflorească și buzele tale au amorțit...
   gândurile mă fură pentru încă o noapte sunt preoteasa de ceară
   am crucifixul imens înfipt în piept și candela pâlpâindă
   în mâna dreaptă țin partea stângă a cerului
   cu privirile adun neliniști, frici, regrete, cobor scări
   cu trepte inegale, ciobite.
   învăluite în fum, capetele cavalerilor se dezgolesc de coifuri,
   săbiile zornăie, scuturile se frâng, talanții vorbesc pe ascuns despre
   cum se vând și cum se cumpără oameni.
   procesiunea urmează ecoul pașilor mei,
   niște gothici îmi cer arginții cu
   împrumut să-și cumpere percinguri din piața sclavilor
   aud strigăte curmate de loviturile de bici,
   portrete vechi se întâlnesc într-o lume a umbrelor uitate.
   îmi trec piciorul descălțat prin pământul sacru care
   geme de blesteme
   eu șoșotesc o rugăciune
   se pierde printre ruine, ca un abur cald.

   nu mai e mult, taci. urmează-mă. strig înălțându-mi candela și scutul.
   crește prin mine crinul, sfârtecând inima împărătesei mausoleul e păzit.
   doi lei din piatră își încrucișează săbiile, scot flăcări și ard cu pocnete
   de bici.

   dar eu tot rătăcesc și caut lumina pe care am aprins-o cândva,
   în seara aceea albastră de iarnă turbată
   ca o lupoaică îndurerată.

   2.noapte cu vulturi austrieci

   copiii priveau sfinții cu capetele aplecate își fixau bine
   ghilotina căutând puncte vulnerabile pe un cer fără de nori treceau
   vulturi austrieci ducând în ciocurile puternice câte un stârv l-om
   împărți la noapte se pare luna se va umple cu urlete și pustiire
   să legi bine poarta să nu-ţi mai lași copiii să mai iasă
   viermii rod în hoit se face frig apoi se face iarăși noapte.
   daaa. o noapte cruntă ca la începuturi nu poți să-mi zici că
   nu ți-am spus religia dragule de mult s-a transformat
   într-o mașină de aplecat
   capete pe ghilotină, dar, ia aminte
   să nu le spui. ți-o vrea și ție capul.

   dormi că e târziu mâine se-ntorc din nou cocorii
   să-nfigă sulițe de mucava în coaste, în multe, multe coaste...
   dar până or veni , tu dormi,
   trebuie să dormi...ascuns în
   pumni de șoapte.

   3. e şi asta o îndeletnicire lumească

   În dimineața aceea am privit lumea prin peretele de sticlă
   se vedeau străzile forfotind
   și labirintul își îngusta vizibil culoarul
   parcă simțeam o sufocare în retină
   mi se conturau păsări cu penajul argintiu
   am vrut să zbor mai departe
   se contura asfințitul amestecându-și cerneala
   cu sângele centaurului rănit într-o vorbă mai tăioasă

   - nesăbuitule ai să mori am gândit eu
   lăcrimând o picătură de otravă
   pe buze i se odihneau herghelii nărăvaşe de
   flururii amețiți în arșița zilei scurse
   prin perdelele îngălbenite de la fereastră

   (stau și acum îngrămădită în aceeași paranteză rotundă
   îți dau explicații despre cum a murit bunica
   cum a fost ea primenită pe laiță de o vecină
   care a cerut drept răsplată oglinda afumată
   prin care o să privească eclipsa de soare)

   locatarul de dincolo mă privea de după gardul de nisip
   strângea în brațele moi mijlocul clepsidrei
   încercând să îi dea formă voluptoasă de femeie vulgară
   dezinhibată care sparge cuvintele nepăsător în dinți
   și aruncă limba ascuțită pe spatele amfitrionului cu profilul mândru
   e ok. încă mai bea absint se plimba cu jojo pe chanselize
   pentru a fi cool își mângâie sictirul de pe frunte

   domnișoare proaspăt ieșite pe ușa pensionului franțuzesc
   îi strigă din mijlocul mulțimii răsturnate :
   „ferice de pântecele care te-a purtat, noica ar fi mândru de tine!”

   închipuitul mesia râgâie mulțumit se plictisește repede de atâtea osanale
   se ascunde în pânza tabloului medieval rezemat de peretele de sticlă
   se balansează în hamacul pe care i-l țin îngerii cu fețe schimonosite de efort

   (oooo aici e tărâmul de nicăieri ne tolănim la umbra lui cezanne
   și putem citi liniștiți tratate de psihiatrie viața e chiar o porție de moarte)

   sub un impuls de moment trag pelerina morţii peste umerii tabloului neîmpăcat
   și las ielele să dănțuiască în spatele râului de langă dunga albastră
   literații scot ochii din orbite și aruncă cu ei pe fereastră
   țintind haotic în ceafă câinii comunitari
   e și asta o îndeletnicire cât de cât lumească

   4.metamorfoze

   cu picături metalice
   morfina se prelinge
   în vene scârțâit secular
   furioși trecem o dată și
   încă o dată picură moartea
   fiori de cianură în ochii rătăciți
   peste câmpuri dumnezeu
   ne dă indidicii foarte vagi
   un bordei părăsit în care se răstoarnă vinul
   o fărâmă de pâine cu gust de amantă
   un sat complet acoperit de ierburi tăioase
   genunchi înfierbântați oase
   tivite cu fire de sânge un cer găurit și
   noi-oameni de hârtie atent decupați
   din ziare scandaloase
   cu vorbe ușoare despre referendum
   despre vot și votanți ne simțim foarte liberi
   în cușca de fier mai roade rugina
   zbiară iubirile noastre
   nedespărțitele iubiri-un alt bărbat
   îmi mână norii spre tine și
   eu-de parcă-s alta încremenită
   în valuri de timp
   așteptam pieptul tău
   piatră de vânt decojită
   să intru odată și să
   tac să tac să tac
   privirile astea de pasăre imperfectă
   o să-ți alunge fricile în matcă
   ies oameni întruna și intră în alții
   pustiind spații prefîcându-se
   în alții cu frunțile aprinse
   în zdrobituri de amnar


   ploaia asta de păsări îndoliate

   părea să mă înece. copacii 
   își ridicau neputincioși
   brațele uscate ca niște veșminte
   întunecate din petale ruginii. mă
   caut pe sub asfaltul translucid trupul meu
   strălucea se dispersa ca o puzderie de umbre
   ,,e orașul mărilor întârziate,, îmi zic și mușc
   tulpina unei alge
   sughit
   mă umplu de fluturi
   nici nu mai știu dacă sunt om sau dacă
   am rămas o frunză aprinsă pe buzele copacului
   cu ramura din ceară
   știu doar că
   mâna ta nu încetează să mă caute
   la capătul timpului
   flămândă prin trupul înnămolit al nopții
   cu plete înstelate părea că mă aștepţi să
   să îmi înfig adânc şi apăsat colțul de fildeș 
   în umbrele tale de ceață 
   zidurile cetății nu mă recunosc
   și mă proiectează în
   timpi cu unghiile ascuțite

   lumina ne înconjoară
   ne măsoară sentimentele de plumb
   transformându-ne în resemnări
   cu fulare peste gură
   cu ochii învăpăiați bolborosind
   formule matematice şi algoritmi absurzi
   fără de trebuință
   .........................................................................
   ploaia asta primăvăratică zic ploaia asta de
   păsări îndoliate și petale ruginii pare să mă înece
   sub umbre de cenuşă...

   duminică, 14 octombrie 2012

   în alte ţinuturi   vai în alte ţinuturi voi merge
   în alte ţinuturi voi bate
   cu aripa ruptă în alt paradis
   mă voi scufunda
   nedemn de al meu nume
   nestins de al meu gând
   neîngropat de a mea moarte
   cruce în aer îmi vor sculpta
   muşcând din buza muntelui
   mă vor osândi
   mă vor izgoni pentru a mea piele
   pierdută lilith sabia milei îşi va flutura
   pe deasupra capetelor aplecate
   zdrobind creştetul
   oraşului de plumb
   pâraiele de foc
   mă vor plânge
   /suspin adânc/
   înlăuntrul pieptului războinic
   sugrumat şi ei
   îşi vor vedea liniştiţi de pomeni
   în lumânări mă vor arde
   colaci vor rupe deasupra gropii
   şi mă vor împărţi săracilor
   cu gurile crăpate
   firimitură cu firimitură
   vom turba în zările amărui
   stropite cu sânge

   sâmbătă, 13 octombrie 2012

   protest/învineţind în mine zidul   poezia a devenit un perete scorojit
   în care s-a aprins amnarul
   despre poet sâsâie şarpele
   curăţindu-mi pumnalul înroşit
   trist abandon în braţe deşarte
   despre poet-ca despre un nebun
   cu ochi injectaţi de netrăire
   şuieră vântul batjocorind

   noapte fugară noapte amară
   cu buze pământii îţi strig
   despre poeţi ce poţi să îmi spui
   depre mâna retezată a lui vallery
   despre nebunia încătuşată a tabitei
   câte unghii să mai înfigem într-un
   octombrie slinos şi ftizic doar
   doar morţii se vor albi şi îşi vor
   dezgoli mânia şi gura spre
   a ne ofili într-o poezie obscenă
   poezie modernă poezie rujată
   îndelung primenită ca o vampă
   înflămânzită bocănind vulgar
   pe un trotuar jegos şi putred
   cuprinzându-mi în palmele spinoase
   craniul în descompunere mângâindu-mă
   pe post de rană hidoasă
   mă vei folosi

   poezie-eternă trădare

   voi- gânduri ucise cu
   frunţi desfrunzite până când
   mă veți
   până când o să
   până când
   şi racla-mi va strânge
   cuvântul învinenţind
   în mine zidul şi zidul
   tot mai înalt
   mă va zidi

   joi, 11 octombrie 2012

   Uploaded videos (playlist)


   abisuri apuse

   adânc  de albastră mi-e inima
   doamne pâlpâit de izvor
   lumină ţesută din riduri
   clipă zidită în ceruri
   peste faţa mea
   infinit-
   înfloritule eden răsturnat
   grămadă cu grămadă în
   hăuri de coaste lipit
   dezlipit- fărâme de zări
   fărâme de zări adună
   lumile lumii acorduri
   dezacordate stricate
   abisuri apuse veşted
   în inima mea


   miercuri, 10 octombrie 2012

   pe deasupra

   pe deasupra timpului
   sufletul mă strigă
   acoperindu-mi ochii
   scot păsări din jobenul
   pălărierului nebun
   și mâinile acelea și
   pleoapa cusută și
   marginea nesfârșitului
   mă închid
   în a mea carapace
   e tot mai cald. da.
   cred că mi-e de acum
   foarte bine
   scârțâie noaptea
   bufnițele mă
   mai animă
   dar
   nu mai
   am timp

   luni, 8 octombrie 2012

   Sarah Blasko - All I Want

   de D...de zările albastre

   ţi-aş mai vorbi de D  de zările pustii
   albastre ferestre deschise înspre un cer fără de nouri
   doar pentru tine încă nu am amuţit
   culcuş în patul nopţii să îmi fac
   şi te-am petrecut printre clădiri de şoapte
   ca să îmi înnozi apusuri de peste un tărâm
   de piatră ah noapte cu pleoapele arzânde
   mă înlănţui în tine ca să trag pragul înspre
   o altă poartă
   amar
   amar
   sângerare neoprită
   în locul tău mi-aş roade palmele curgând
   de D de zările albastre arc fără de săgeţi


   să-mi fac și
   vor veni
   cu siguranţă vor veni bărbaţii aceia războinici
   cu pletele de foc tunând cutremurând pământul
   vor răscoli copacii vor căuta noi adevăruri
   doar sufletul meu alb

   doar sufletul meu se usucă alb şi

   scuipă fluturi sugrumându-ţi zările
   cu mâna dreaptă sunt D gândesc
   claustrofob şi bat
   cu pumnul în masă
   destul
   destul
   doamne redă-mi soldaţii mei
   de plumb de apă şi de zare-albastră
   cu ei voi amuţi verdeaţa şi
   voi culege neînţelesele victorii

   Sarah Blasko - All I Want

   şi l-am întrebat

    şi l-am întrebat

   şi l-am întrebat captivă
   în nisipul închipuirilor
   de ce ar fi vrut să mă caute
   ca să mă ştie fericită mi-a răspuns
   (ne)stinsă liniştea din EL şi atunci
   am devenit criminal de iritată
   l-am sugrumat cu o milă supremă
   împrejmuindu-i simţurile cu eşarfa neliniştilor mele
   l-am adormit acolo la capătul drumului
   acolo
   .................................................. unde
   se odihnesc drumeţii când le cad copitele

   sâmbătă, 6 octombrie 2012

   Haiku

   fluturi în ziduri
   umbrele paşilor mei
   strâng resemnare   *

   ropot şi furtuni
   eden destrămat în vis
   oglindă spartă   *

   aer cu bujor
   sunet sculptat în piatră
   brâncuşi la masă

   de-a latul sorţii

   dar sunt atât de departe
   asemenea pământului crăpat
   m-au şi învăţat să nu mint să nu fur să nu ucid să
   nu jinduiesc şi încerc să mă înalţ desculţ
   dezrobit eliberându-mă din pietre
   ating doar valul nestăvilită unduire
   pe un portativ dezacordat
   a nopţii umbră îmi lasă murmurul stins
   peste obraz şi strig hai lasă hai repede dar hai
   nu mă mai suportă nici pietrele
   nu mai au limbă fruntea să mi-o înalţe
   să-mi tulbure sufletul
   nimic din ce nu este al meu
   a sinelui ţărână mă astupă
   mă astupă cu mâinile cusute
   pe burtă şi stau aşa lipit de tălpile voastre
   de parcă nu aş mai avea putere
   să mă reclădesc de parcă
   m-a-nghiţit pământul haide hai inimă colindă
   cu buzele de foc urzind în peşteră izvorul
   va curge smirnă din plămădeala voastră
   clişeu madam va zice un
   hermeneut umflându-şi penele
   pe dinăuntru abia mă mai suport
   şi bântui zările albite ca o nălucă dezlipită
   din burta fluturelui nopţii/ îmi fac
   din stelele căzute un pat
   de-a latul sorţii

   Torna fratre!


   Torna fratre!
   cine ți-e sprijin, astăzi?
   legi oase la un loc
   te învelești cu frunze
   cazi pradă adăpării cu otrăvuri
   și savurezi cucută
   bea umbră!!!
   vestejita îţi sprijină un zidul
   cu pletele de sânge și biciul taie în carne vie
   și o să taci și o să bei
   de parcă ai uita uitarea
   de parcă numai pentru tine
   zeii au făcut au pact.
   le vei zdrobi atunci rărunchii cu a lor sabie
   cu sabia minciunii
   capul de șarpe
   te va târî te vor târî
   înspre un loc un loc umbros vreau doamne,
   îți vor atinge rănile pe rând şi
   ru o să mă satur
   de gustul nopții zbuciumate
   de aroma nebunilor deșarte
   strig în labirinturi și urlu
   nu mă aude nimeni
   au plecat cosașii
   câmpul e liber
   nu se mai dau bilete cu retur.
   tu stai. te stingi rozându-ți colții
   niciodată nu-i prea mult-brațe de inimi-
   cu scrâșnet de fiară se întorc morțile în morminte
   scurmând în focul lumânărilor
   ard adăposturi peste zare
   pădure pustiind.
   „Torna fratre!”
   se strigă într-o limbă uitată.
   cine ți-e frate? cine ți-e dușman?
   cazi adormind peste cadavre
   tresari din când în când
   cerându-i milă morții.
   ia! încă un ban să ți-l așezi
   dovadă amăgitoare
   a unui început de nebunii.
   te ghemuiești să poți să te ascunzi
   în inimă de lupi să nu te simtă câinii.

   vineri, 5 octombrie 2012

   Ioanid Romanescu

   pe strada bucşinescu oamenii se sting

   pe strada bucşinescu luminile se sting
   locatarii au tras obloanele şi s-au ferecat
   în case numai cenuşă caldă şi întuneric
   un întuneric de nestins
   ne mor înaintaşii
   gândesc obloanele se zbat
   în noapte ca nişte păsări rănite
   au rămas doar flori carnivore la ferestre
   gropi în aer între viaţă şi zi e doar o intersecţie murdară
   fantome transcedentale aşteaptă tramvaiul(numit dorinţi)
   cu maxilarul dezgolit cu flori de ciumafa în creştet
   sclipesc de parcă-s farurile gâtuite
   a însetat omul
   e astazi carnivor
   dezgustător dinţii sugrumă
   carnea fibroasă mustoasă tresaltă
   mi se preling urmele de piatră
   umblu cu mâinile-n cruce
   prin camera goală plutesc
   lucruri ştiute un sutien
   poşeta aurie
   o umbră de pe chipul tău
   eşarfa suavă regăsită întru amintire ta
   cuvintele cuvinte
   fără de îngăduinţă
   se lasa întunericul
   pe strada bucşinescu
   oamenii se sting

   miercuri, 3 octombrie 2012

   @ntisistem

   trebuia să fiu margine de lume trebuia
   să fiu femeie de metal pornită asupra pădurii
   să tai cu mâinile mele şi cu pieptul ascuțit
   vârful copacilor de ceară trebuia
   să fiu albă ca laptele să dau în clocot
   ori de câte ori m-ar fi privit pieziș bărbații cu frunțile de întuneric
   şi ar fi trebuit să mi se întâmple toate astea firesc aşa ca şi cum
   ai urca ai urca ai urca şi ai ajunge într-un punct terminus al dezolării
   pur obiect nu creatură aflată sub cercetare subpământeană
   halucinație fluctuantă a unor câmpuri vizuale echivoce degetele mele
   să îţi tresalte ca şi cum ai fi tu stăpânul lumii-
   stăpân al absolutului semnând cu pumnalul pe faţă tratatul de dezbinare-
   estul e mai est decât vestul şi vestul îmi zgârie retina am adâncimi în globul ocular am
   profunzimi între degete sfărâm insigne medalii distincții şi scuip legendar înjur birjarii în
   ritm de tropot sunt o nălucă trezită de glasul metalic al statului major (aproape că
   arunc în aer o unitate militară) înfig stele smulse din epoleţi în creştetul semețului vultur
   urcat din întâmplare pe o margine de ţară şi-l fac să-i sângereze ochiul bolnav
   din care se coboară moartea sunt încă în sevraj mâţe sofisticate îmi răscolesc stomacul
   căutându-mi paranoia sau pilulele de xanax sunt catapultată între sfinți suferinzi
   hotărât lucru sufăr de personalitate multiplă şi am porniri teroriste puse la dospit
   pentru o renaștere de neam şi de ţară :)

   marți, 2 octombrie 2012

   precum stâncile solitare

   limpede ca ploile de mai
   sub soare mă voi bucura şi
   voi tresări la umbra trandafirului
   suspinând alb în petale amestecând
   cuvintele încrucişate- absurd al fiinţelor mele
   necântate nedorite nemurite
   neşoapte azi moarte
   nemire iubire
   nebun sau apun
   iau dalta ruginită
   şi croiesc haină nouă
   cuvintelor încerc să
   le dau formă suavă uşoară
   .........................................
   ferice de cei în care şobolanii
   au murit demult precum
   stâncile solitare

   luni, 1 octombrie 2012

   apocalipsa   încă aştept mi-am răsădit stele în talpă
   îmi zvâcneşte trecutul şi
   bum şi bum şi bum
   sunt tristă şi asudată miorlăitoare ca
   o pisică închisă în cuşcă aştept inima însângerată
   a oraşului de ceară să îmi bată aritmic în palmă
   în poartă mă pregătesc minuţios şi cred că o să-mă găsească oameni
   cu capetele amestecate cu obrazul de fier ticăloşia
   o să-mi răsune în clopot de seară subtilă ca o femeie
   răzvrătită cu securea în mâna dreaptă
   o să alerg până îmi amorţesc genunchii
   aruncând în dreapta şi în stânga cu păpuşile mele sugrumate
   voi trece chiar eu prin cercul de foc lăsându-mi ghearele-n cămară
   neîntunericul o să mă cuprindă înecându-mi trupul ochii mei vor scurge fire subţiri
   lasere pârjolitoare scurtcircuitând casa umilă a poporului ales
   o să se prăbuşească scuipând din când în când câte o cărămidă din burta imensă şi slinoasă
   se vor auzi aplauze prelungi cu mâinile ridicate va muri un popor şi EL
   ne va cere să respirăm uşor şă păşim silenţios cu mâinile la spate în ropot de timp să ne şi pierdem
   ca şi cum l-am lasă doar pe el să ne simtă şenilele unei nopţi fructuoase cum toacă şi toacă
   înveşmântând pământul atârnând stârvuri ca nişte ghirlande împodobind sala oglinzilor
   cu hohote aerul va pătrunde asfixiind cu dragostea lui ceea ce a mai rămas de astă-vară
   aaa daaa veşmântul de lut sunet impudic de caval şi balul mascat din dosul măştilor hidoase
   aler alerg fără de ţară fără de timp aţipesc vlăguit şi mă visez scuturând frunzele moarte florile din omizile păroase
   gândesc limpede şi lin prin trupul desprins prefăcându-mă drum aspru prăfuit aşaaa acum mă şi
   puteţi călca sunt o apocalipsă în formă incipientă până
   mâine dimineaţă voi avea mâini şi picioare  

   Silozurile

   Drumul până la şcoală şi înapoi, era o adevărată corvoadă pentru mine şi fratele meu, Ionel. Totul devenea şi mai complicat, în special, în ...