duminică, 1 septembrie 2013

pătrunsă în mine


prin tine treceam
inconfundabilă stare
de bine când se numără morţii
şi stăm cu palmele
încrucişate înapoia uşilor
din piatră sprijinindu-ne umerii
de trupul leilor sculptaţi
cu dalta flămândă
în aburul nopţii
visurile mele au temelii spun
nesupunerii mele unii mă recomandă
caselor de sănătate-sfâşietoare nepotrivire-
sughiţului albastru îi culeg mărăcini
starea de bine persistă
încovăindu-mă zilnic
fixez cu patimă ochii în
lumina necruţătoare
a oraşului de sare doar
lumii supreme mă voi supune
toate le simt şi le pot înţelege toate
mă nasc şi mă închin
somnul
somnul
o altă viaţă
adoarme in mine prin tine
mă trezesc te caut
ah veşnicie
poate am vreme
a trece şi umbra
mi se-mpleticeşte
printre celelalte unghii abandonate
ah starea de bine insistă-maestră complexă-ca o
solie solitară cu flamura albă
închisă nebunie tăcută
şi-aproape sacră

Niciun comentariu:

peregrinii de mătase

au început să cadă brusc îngeri răsculați peste cerul meu  tulburat  ca o ninsoare abstractă nourii luau forma inimii tale crescute din a...