duminică, 22 noiembrie 2015

În mineSe zbat 10 vieți
într-un vibrato crescendo
sfârmându-mi oasele nefolositoare,

aidoma a 10 păsări străvechi, înhumate,
care-și cer dreptul la existență
înlăuntru casei sufletului meu...

Trupul,
Materie neprielnică,închisoare a spiritului mut,
Se lasă purtat de înzecitul zbor interior...
Înșirat asemeni metaniilor sfinte,
șlefuite de aripa pleoapelor tale aprinse:
viața ei de ieri(pasăre a văzduhului)...
viața ei de azi(pasăre a lutului nears)...
viața ei de mâine...poimâine(pasăre albastră trecută prin cercuri de foc)...

Viața mea adevărată, înfricată
Se ascunde îndărătul numerelor fatidice
Rugându-te șovăitoare
Să o trăiești măcar până înaripatele își mistuie amețitorul zbor
și zbuciumata zbatere
de dinăuntru...oaselor mele...

Eu...Tu...
Prezențe ireale ale aceluiași zeu interstatic...

Lumea mea...se topește în lumina trupului tău.
Lumina ta... se trezește în adâncul ființei mele.

***

Învârte aprig cheia amintirilor...
Balerina își continua neîntreruptul dans
Pe ritmul dezacordat
al muzicii tale
șoptindu-ți cât ești de fericit...

Lumânarea se reaprinde în cele mai umbrite colțuri
pe care uneori încerc să le rotunjesc

Niciun comentariu:

Eliberare

Pietrele s-au ros, Picăturile ploii mele curăță inima spartă. Iarba-i mai bătrână decât amintirea. Sălciile se scaldă în apa ochil...