miercuri, 7 august 2013

expresii latine, preluare site ul Cititor de proza

ab initio= de la început
ad hoc= pentru aceasta, creat pentru un anume scop
ad litteram= cuvât cu cuvânt, literal, fără nici o schimbare
alma mater= mamă hrănitoare
alter ego= un alt eu
carpe diem!= bucură-te de ziua de azi!
sine qua non= indispensabil, fără de care nu se poate
cui prodest?= cui foloseşte?
curriculum vitae= cursul vieţii (notă biografică)
de facto= de fapt
de iure= de drept
dura lex, sed lex= legea e aspră, dar e lege
errare humanum est= a greşi e omeneşte
ex abrupto= dintr-o dată
ex aeqno= la egalitate
ex cathedra= de la catedră
ex libris meis= din cărţile mele
festina lente= grăbeşte-te încet
gaudeamus igitur= să ne bucurăm, aşadar
grosso modo= în linii mari, fără a intra în amănunte
homo homini lupus= omul e lup faţă de om
honoris causa= în mod onorific, pentru onoare
in extenso= pe larg
in extremis= în ultima clipă
in memoriam= în memoria
ipso facto= prin însuşi faptul acesta
magna cum laude= cu cele mai mari elogii
mea culpa= vina mea
memonto mori= adu-ţi aminte că vei muri
modus dicendi= fel de a spune, mod de exprimare
modus vivendi= mod de a trăi
mutatis mutandis= schimbând ceea ce trebuie schimbat
nolens, volens= vrând, nevrând
non multa, sed multum= nu multe, dar ceva de seamă
nota bene= ia seama cu atenţie
nuda veritas= adevărul gol-goluţ
o, sancta simplicitas!= o, sfântă naivitate!
o, tempora!o, mores!= o, timp! o, moravuri!
persona non grata= persoană nedorită, indezirabilă
post-scriptum= după ce a fost scrisă (adaos la o scrisoare), după semnătură
primus inter pares= primul între cei asemenea
pro domo= pentru propria cauză
pro forma= de formă
rara avis= pasăre rară
restitutio in integrum= restabilirea totală a situaţiei iniţiale
sine die= fără o zi hotărâtă, fără un termen precis
statu-quo= aceeaşi situaţie
stricto sensu= în sens restrâns
sui generis= în felul lui, special
tabula rasa= tăbliţă ştearsă
tale quale= aşa cum e, întocmai
ubi bene, ibi patria= unde e bine, acolo e patria
vae victis!= vai celor învinşi!
veni, vidi, vici!= am venit, am văzut, am învins! (scrisoare prin care Cezar vestea Senatului roman victoria de la Zela) – expresie a unei victorii fulgerătoare
verba volant, scripta manent= vorbele zboară, ceea ce este scris rămâne
vox populi, vox Dei= galsul poporului, glasul lui Dumnezeu

Niciun comentariu:

Sentinţe

mă împiedic în propriul nume ce simplu și drept îmi tremură genunchiul îngrozit înghit gazul metan și fac implozie de flu...