joi, 7 martie 2013

Nelinişti,,şi oamenii buni
pot face lucrurile rele,,

nu s-a sinchisit să se prefacă
în fluture
cu ridicări
nebănuite
uneori lua forme
umane şi oamenii
fără de rost se
întrupau
din coasta Lui
făceau şi corbilor
câte un flaut - sprijin
ghearelor uscate
...................................
despre a cui moarte
despre a cui margine sau
ale cui pleoape nearse
vorbim
când plămădim
absolutul
în caldele
palme?


Niciun comentariu:

Tot întrebându-mă

Înfiptă într-o nerăbdare de demult aștept cu tălpile de foc- e ca şi cum aș avea un bandaj în jurul capului amor...