sâmbătă, 18 martie 2017

iubirea mea a început...iubirea mea a început să
crească hrănindu-se cu aripi
smulse dintr-o pasăre uscată
de undeva
se înălța un fel 
de cântec/suspin/des
prins din gâtul cerului

geană plumbuită stoarsă-n întuneric-iubirea mea
a pornit înspre cetatea albă
să îți culeagă fructe proaspete din
copacul fericirii
cu chipuri de madone dăltuite
în sanctuarele preoteselor cernite

sunt trează în paradisul verde
orbii mai pot înlocui din timp
clipele bolnave
 
mă destăinui bătrânului
care își deapănă firul
pe lângă ochii mei alunecă
o întâmplare neîntâmplată şi
las mâna ta să-mi mângăie genunchiul 
să  traversăm de mână cerul
privindu-l de departe

Niciun comentariu:

o altă formă de viaţă

nu ştiu de când stau cu genunchii aplecați la margine de timp pe culmile tăcerii învălurită în aburii calzi trandafirii fantomatice î...