vineri, 21 februarie 2014

///

Pentru cei (multi!) interesati sa devina membri ai Uniunii Scriitorilor, sa citeasca atent regulamentul de mai jos:

AgenţiadeCarte.ro publică lista revistelor acreditate pentru primirea în U.S.R: “Acolada”, “Antares”, “Apostrof”, “Arca”, “Argeş”, “Ateneu”, “Bucureştiul cultural”, “Conta”, “Contrafort”, “Convorbiri literare”, “Cultura”, “Dilema veche”, “Discobolul”, “Euphorion”, “Familia”, “Helikon”, “Hyperion”, “Korunk”, “Lato”, “Luceafărul de dimineaţă”, “Observator cultural”, “Orizont”, “Poesis”, “Poezia”, “Ramuri”, “Revista 22″, “România literară”, “Secolul XXI”, “Steaua”, “Szekeyfold”, “Vatra” şi “Viaţa Românească”.

Conform Statutului, Comisia de Validare a U.S.R.propune acordarea calităţii de membru U.S.R. în următoarele condiţii:

a) pe baza propunerilor Filialelor,

b) pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:

- cerere individuală de primire;

- câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor deţinători ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singură carte;

- copii după cel puţin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste literare prestigioase (de preferinţă, revistele editate de U.S.R.) şi să fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscută pe plan naţional. Comitetul Director al U.S.R. va vota anual lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor de candidatură şi va face publică această listă pe pagina web a U.S.R. şi a Filialelor. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanţa autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidaţi este să aparţină genurilor literare: poezie, proză, critică şi istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.

Niciun comentariu:

În liniștea Ta

foșnetul din tine o să îţi acopere ochii în prag de noapte singur cu umbra ta îmbrățișând albastrul cerului întunericul o să se scurgă st...