sâmbătă, 23 ianuarie 2016

stamPE

nu vine
spun
trecător
peste o umbră
Mi-am scuturat mâna
ca o pasăre umedă
ea poartă numele poporului meu
care
a primit steaua
cu vuietări de mers
și gustul sângelui
se simte
sub forma a trei picaturi pietrificate


stamps

comes not
I say
passer
over a shadow
I shake my hand so
like a wet bird
she bears the name of my people
wich
received the star
with howls of wolve
and the taste of blood
it feels
in the form of three drops petrified

Niciun comentariu:

ape cu nuferi

strânge primăverile în palme şi așterne pajiște rochiei mele cuprinde pleoapele grele sub priviri febrile să topesc marginile cerului î...