duminică, 4 iunie 2017Carpe Diem!

I see everything so clear
Here in grass mowed over
My tender steps fill time
like an fountain of deep darkness
Hear Stars emanates from roots
Gushing from the pale cheek
The Moon my steps free vote passes
Without chains through
Enchanted Forest soon
subjecting
death and
Then I burn the words thousands of shards
Sparking the churches with winged fingers touch you
Knights are heads of Steel
Will unveil the helmets
And the clay banks
Desferecate will quiver
Bringing us meals
Trees of quiet blue: Carpe Diem, souls! I'll scream
Here in dislodging of bones

Trăiește clipa!

Văd totul atât de clar 

Aici, în iarba cosită
Pașii mei buni îți umple timpul 
Ca o fântână de întuneric adânc 
Ascultați stelele emană din rădăcini 
Se mișcă din obrazul palid 
Luna mea trece pasul meu liber 
Fără lanțuri prin 
Pădurea fermecată 
supunând 
Moarte și
 Atunci ard mii de cioburi 
Bătălia bisericilor cu degete înaripate vă atinge
 Cavaleri cu capete de oțel 
Va dezvălui căștile 
Și băncile de lut
 Desferecate se vor trezi 
Adu-ne mese 
Copaci de albastru liniștit: Carpe Diem, suflete! 
 Vreau să țip 
Aici, în dislocarea oaselor

Niciun comentariu:

wandering

they gave me a baby from the train I did not know him "It's yours," they said and since then I walk every day ftom to  stop hi...