joi, 14 aprilie 2016

Predestinations

http://members.poemhunter.com/poem/pre-destinations-human/

Pre/Destinations’god have mercy of our hands
until the other shore’
the road it was too long
my friends are screaming and
singing are pushing days towards the water
they think it’s a joke
their deeds
shuddering the awaken eye
the baby’s body is an boat floating
is an home floating with the eyes swollen
with dry mouth with the chest of wire
’mom, I want a drop of water’
’don’t give him, was yelling
the man with broken lung, you know that wets the bed at night’
the child’ s mouth is burning
it’s like an explosion of sun in his hair have tangled all
the horizon and the legs of turtles
are pushing. ’no one will forget this night
is explaining the paper girl
no one will ever forget
Nobody and all say
the other crimes
were writing earth with bload
covering
our eyes
trying to make
the time…one failure

Pre / Destinații

"Dumnezeu să aibă milă de mâinile noastre
până la celălalt mal "
drumul era prea lung
prietenii mei țipă și
cântând împing zilele spre apă
ei cred că e o glumă
faptele lor înfiorând ochiul trezit
corpul copilului este o barca plutitoare
este o casa plutitoare cu ochii umflați
cu gura uscată, cu pieptul de sârmă
"Mamă, vreau o picătură de apă"
"Nu-i dau, striga
omul cu plămân rupt, tu știi că umezește patul noaptea "
gura copilului arde
este ca o explozie de soare
în părul lui s-au încurcat toate
orizonturile și picioarele de broască țestoasă
împing. "Nimeni nu va uita această noapte,,
ne explică fata de hârtie
nimeni nu va uita vreodată
Nimeni și toți spun:
celelalte crime
au scris pe pământ cu sângele
care acoperă
ochii noștri
încercând să facă
timpul ... o defecțiune.

Niciun comentariu:

Sentinţe

mă împiedic în propriul nume ce simplu și drept îmi tremură genunchiul îngrozit înghit gazul metan și fac implozie de flu...