luni, 1 februarie 2016

dacă/ if

...dacă

dacă îl vei căuta,
ah! dacă îl vei căuta,
dar, doamne, dacă...îl vei găsi?

omul acela are spatele zidit,
are trupul sabie,
omul acela ar putea cu
aripa lui ascuțită să
taie jumătatea cerului.
poate vor cădea îngeri,
poate vor cădea icoane,
regi, imperii, coroane,
prafuri și pulbere-potop de sulițe

dar nu îl mai chem.

omul acela a murit în mine
ca într-un cimitir al elefanților,îmi
zic, și
mă strâng ghem la picioarele pământului
de parcă nu mai am loc.

http://veche.hermeneia.com/content/poezie/daca_0


...if

if thou seek him,
Ah! if thou seek him,
But, gosh, if ... shalt find him?
that man It has /
rear built,
It has the body sword
that man could with
his wing sharp to
Cut half the sky.
maybe shall fall angels
maybe shall fall icons,
kings, empires, crowns,
powder and powdered-flood /
spears
but I call him.
that man died in me
like a cemetery of elephants, I say, and
They pinch me heap/
at the feet of earth
as if I have no room.

Niciun comentariu:

Sentinţe

mă împiedic în propriul nume ce simplu și drept îmi tremură genunchiul îngrozit înghit gazul metan și fac implozie de flu...